خب سلامی دوباره خدمت دوستان ! اینبار در خدمت شما هستیم با آرایش ساده صورت ! منظور از ساده تکنیک...